Kullanım Koşulları & Hizmet ve İade Sözleşmesi

Anasayfa / Kullanım Koşulları

OyunYöneticisi Hizmet ve İade Sözleşmesi


MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan Hizmet sağlayıcı olan OyunYöneticisi  ( Bundan sonra “hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan OyunYöneticisi üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kiraladığı hizmet sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ve barındırılmasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. OyunYöneticisi sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu konuda Hizmet sağlayıcı’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Hizmet sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3. Hizmet sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Hizmet sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Hizmet sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Hizmet sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Hizmet sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Hizmet sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Hizmet sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Hizmet sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, hizmet sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Hizmet sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretli veya ücretsiz hizmetler veremez,devir yapamaz ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Hizmet sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle reklam yapamaz. Sunucular üzerindeki genel kullanıma açık olmayan alanlar dahil reklam izinsiz olasak yasaktır. Web sitesi, ip adresi, mail adresi, facebook adresi vb. her türlü reklam yasaktır. Hizmet sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına ve müşterinin hizmetinin kalan süresini ve kalan ödemelerini iade yapmadan sonlandırma hakkına sahiptir.

3.11. Müşteri kesinlikle OyunYöneticisi sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde OyunYöneticisi sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Hizmet sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12. Hizmet sağlayıcı, müşteri server hizmetini internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve hizmet sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.13. Müşteri, Hizmet sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.16. Hizmet sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.17. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

3.18. Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler ile destek sisteminden (destek.oyunyoneticisi.com) iletilen mesajları Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini hizmet sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.19. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, hizmet sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.20. OyunYöneticisi tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

MADDE 4: İADE/CAYMA KOŞULLARI
4.1. Müşterinin yapmış olduğu tüm ödemelerdeki cayma talepleri en erken 30 gün ( 1 AY ) sonra işleme alınır.
4.2. Müşteri eğer hizmeti almış ve kullanmaya başlamışsa sadece aldığı gün cayma hakkına sahiptir. Hizmet sağlanmaya başlandıktan 24 saat sonra cayma hakkı geçersiz olur.
Bir kullanıcı hesabı en fazla 2 kere iade yapılabilir.
4.3. Müşteri hizmet almak için ödeme yapmış ve hizmeti henüz sağlanmamış ise veya belirli bir hizmeti ileri tarihli almak için bekliyorsa bu ödemeleri için iade hakkına sahiptir.
4.4. Müşteriye yapılacak olan iadelerde , müşterinin net olarak ödediği tutar üzerinden değil, iade masrafları ( eft kesintisi / mobil ödeme kesintileri vs. ) dahil tüm masraflar düşülerek iade alacağını kabul etmiş sayılır.
4.5. En düşük iade tutarı 20TL'dir, Minimum Iade masrafları 15TL'dir.

MADDE 5: Hizmet Iptal KOŞULLARI
5.1. Müşterinin almış olduğu hizmeti , OyunYöneticisi istediği zaman tek taraflı olarak koşulsuz biçimde ve sebep göstermeksizin sonlandırma veya iptal etme hakkına sahiptir.
5.2. OyunYöneticisi , Müşterinin almış olduğu hizmeti sonlandırılması durumunda ise müşterinin varsa sadece kalan kullanılmamış ödemelerini iade koşulları içersinde, iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 6: Hizmet Türü
6.1. Müşterinin almış olduğu hizmet, temel olarak sadece Panel yazılım / Eklenti yazılım kullanım hakkıdır.
6.2. Müşterinin almış olduğu hizmet, Sunucu erişimi , Sunucu kontrolü veya herhangi bir şekilde sunucunun yönetim hakkı değildir.

MADDE 7: SON HÜKÜMLER İşbu sözleşme 7 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hizmet sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.